Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Nhà sáng lập EverGlade Consulting, Eric Jia-Sobota, công bố các Sáng kiến Mới cho EverGladeCares

WASHINGTON, 29 tháng 9 năm 2023 – EverGlade Consulting, một nhà lãnh đạo đáng tin cậy trong việc giải quyết vấn đề chiến lược và các giải pháp đổi mới sáng tạo, luôn cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, không chỉ cho khách hàng của chúng tôi mà còn cho toàn xã hội. Với tinh thần đó, cánh tay trách nhiệm xã hội của công ty EverGladeCares đã thay đổi trọng tâm để đáp ứng các nhu cầu mới nổi. Ban đầu được thiết lập như một đơn vị ứng phó nhanh chóng để giúp chống lại đại dịch toàn cầu, EverGladeCares giờ đây đang mở rộng phạm vi hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận phù hợp với các giá trị cốt lõi và sứ mệnh của EverGlade Consulting.


EverGladeCares là một nhân tố tăng cường sức mạnh.

Sau đại dịch, EverGladeCares đã đóng vai trò then chốt trong việc triển khai các sáng kiến y tế công cộng quan trọng, thiết lập chuỗi cung ứng cho thiết bị y tế và cung cấp dịch vụ tư vấn để vượt qua những thách thức do COVID-19 gây ra. Khi tiến về phía trước, tầm nhìn mới của chúng tôi là mở rộng sự hỗ trợ này cho các tổ chức có tác động có ý nghĩa trong các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bền vững và phúc lợi cộng đồng.

“Trong khi cuộc chiến chống đại dịch là một thách thức chưa từng có đòi hỏi hành động ngay lập tức, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của các cam kết lâu dài và bền vững. Trọng tâm của chúng tôi hiện tại là trao quyền cho các tổ chức phù hợp với cam kết của EverGlade Consulting đối với đổi mới, liêm chính và hòa nhập. Bằng cách hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận này, chúng tôi không chỉ đang thực hiện một khoản đóng góp; chúng tôi đang đầu tư vào tương lai,” Giám đốc điều hành và lãnh đạo tư vấn quốc gia của EverGlade Consulting, ông Eric Jia-Sobota phát biểu.

Hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận được lựa chọn cẩn thận cho phép EverGladeCares hoạt động như một nhân tố tăng cường sức mạnh. Các sự hợp tác này không chỉ liên quan đến hỗ trợ tài chính mà còn bao gồm tình nguyện dựa trên kỹ năng, chương trình cố vấn và tận dụng mạng lưới rộng lớn của EverGlade Consulting để tối đa hóa tác động.

Bằng cách định hướng EverGladeCares phù hợp với các giá trị cốt lõi của công ty, chúng tôi nhằm mục đích tạo ra một di sản tích cực lâu dài, nhấn mạnh rằng thành công của doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội không chỉ tương thích mà còn có mối liên hệ sâu sắc với nhau.

Để biết thêm thông tin về EverGlade Consulting, vui lòng liên hệ:

info@everglade.com

NGUỒN EverGlade Consulting