Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

RIV Capital công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên và đặc biệt

TORONTO, 28 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – RIV Capital Inc. (“RIV Capital” hoặc “Công ty“) (CSE: RIV) (OTC: CNPOF), một công ty đầu tư và mua lại tập trung vào việc xây dựng một nền tảng hàng đầu đa bang với một trong những danh mục thương hiệu mạnh nhất ở các thị trường chiến lược quan trọng của Mỹ, đã công bố kết quả bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên và đặc biệt của công ty (“Cuộc họp”) được tổ chức hôm nay.


RIV Capital Logo (CNW Group/RIV Capital Inc.)

Cổ đông đã bỏ phiếu thông qua bốn vấn đề trước Cuộc họp, bao gồm bầu chọn tất cả bảy ứng cử viên giám đốc được liệt kê trong thông cáo thông tin quản lý của Công ty, bổ nhiệm lại MNP LLP là kiểm toán viên của Công ty, phê duyệt lại kế hoạch đơn vị cổ phiếu dành cho giám đốc không phải là nhân viên, và phê duyệt lại kế hoạch khuyến khích dài hạn của Công ty.

Giới thiệu về RIV Capital

RIV Capital là một công ty đầu tư và mua lại chuyên tập trung vào việc xây dựng một nền tảng hàng đầu đa bang với một trong những danh mục thương hiệu mạnh nhất ở các thị trường chiến lược quan trọng của Mỹ. Được hậu thuẫn bởi chuyên môn và kiến thức về cần sa nội bộ, RIV Capital nhắm đến việc phát triển các thương hiệu riêng của mình và hợp tác với các nhà khai thác cần sa Mỹ đã thành lập và các thương hiệu để đưa họ đến các thị trường mới và xây dựng thị phần. RIV Capital đã thiết lập các khối xây dựng cơ bản cho chiến lược Mỹ đang hoạt động của mình với thương vụ mua lại Etain đã công bố trước đó. Thông qua mối quan hệ chiến lược với The Hawthorne Collective, Inc. (“The Hawthorne Collective”), một công ty con của The ScottsMiracle-Gro Company (“ScottsMiracle-Gro”), RIV Capital là phương tiện ưu tiên của The Hawthorne Collective cho các khoản đầu tư liên quan đến cần sa không thuộc phạm vi của các công ty con khác của ScottsMiracle-Gro.

NGUỒN RIV Capital Inc.