Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

SHIVELY BROTHERS, INC. CUNG CẤP THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN DỮ LIỆU

52 6 SHIVELY BROTHERS, INC. PROVIDES NOTICE OF DATA EVENT

FLINT, Mich., 21 tháng 9 năm 2023 — Shively Brothers, Inc. (“Shively Brothers“) đang thông báo về một sự cố liên quan đến khả năng truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của một số cá nhân nhất định.

Vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, Shively Brothers đã xác định hoạt động bất thường trong mạng máy tính của mình. Để đối phó, Shively Brothers đã ngay lập tức thực hiện các bước để bảo mật môi trường của mình và khởi động một cuộc điều tra để xác định bản chất và phạm vi của sự cố. Kết quả điều tra cho thấy, Shively Brothers xác định rằng trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 năm 2023 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, một kẻ xâm nhập trái phép đã truy cập vào một số hệ thống máy tính của Shively Brothers và có khả năng đã truy cập và/hoặc thu thập một số tệp tin được lưu trữ trên các hệ thống máy tính đã truy cập. Sau đó, Shively Brothers đã tiến hành rà soát toàn diện nội dung của các tệp tin đã truy cập để xác định liệu chúng có chứa bất kỳ thông tin nhạy cảm nào và thông tin đó liên quan đến ai. Shively Brothers bắt đầu thông báo cho những cá nhân bị ảnh hưởng vào tháng 4 năm 2023 khi họ xác định những cá nhân bị ảnh hưởng. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2023, việc rà soát chi tiết đã hoàn tất, và Shively Brothers bắt đầu thực hiện các bước để gửi thông báo cuối cùng cho bất kỳ cá nhân nào khác có thông tin có khả năng bị truy cập hoặc thu thập.

Các loại thông tin được xác định khác nhau tùy theo từng cá nhân. Cuộc điều tra xác định các loại thông tin sau có khả năng bị truy cập hoặc thu thập: tên và một hoặc nhiều thông tin về Số An sinh Xã hội, số bằng lái xe hoặc số ID do chính phủ cấp, thông tin tài khoản tài chính và thông tin bảo hiểm y tế/sức khỏe. Shively Brothers đã gửi thư cho những cá nhân có khả năng bị ảnh hưởng mà họ lưu giữ địa chỉ.

Mặc dù Shively Brothers không hề hay biết về bất kỳ hành vi lạm dụng thực tế hoặc cố ý nào đối với bất kỳ thông tin nào, họ đang đưa ra thông báo về sự cố này dựa trên nguyên tắc thận trọng. Những cá nhân có câu hỏi về sự cố này có thể truy cập trang web của Shively Brother tại https://www.shivelybros.com/23-9-21-data-notice.pdf để biết thêm thông tin.

Shively Brothers khuyến khích những cá nhân có khả năng bị ảnh hưởng nên cảnh giác trước các vụ đánh cắp danh tính và gian lận, rà soát các bản sao kê tài khoản và theo dõi các báo cáo tín dụng của họ để phát hiện các hoạt động đáng ngờ.

NGUỒN Shively Brothers, Inc.