Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Southwest Gas Holdings công bố Centuri đã bí mật nộp Bản dự thảo Đăng ký ban đầu để đề xuất Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

35 9 Southwest Gas Holdings Announces That Centuri Has Confidentially Submitted Draft Registration Statement for Proposed Initial Public Offering

LAS VEGAS, 22 tháng 9 năm 2023 – Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE: SWX) hôm nay thông báo rằng, liên quan đến kế hoạch tách và tái cơ cấu đã công bố trước đây của công ty con sở hữu hoàn toàn, Centuri Group, Inc., hoạt động dịch vụ cơ sở hạ tầng tiện ích, Centuri Holdings, Inc. (“Centuri”) đã bí mật nộp bản dự thảo đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến của Centuri. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và khoảng giá chưa được xác định. Đợt chào bán lần đầu ra công chúng phụ thuộc vào thị trường và các điều kiện khác cũng như quá trình xem xét của SEC.

Thông cáo báo chí này được đưa ra theo Quy định 135 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”), và không cấu thành đề nghị bán hoặc lôi kéo đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào. Bất kỳ đề nghị, lôi kéo hoặc đề nghị mua, hoặc bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện phù hợp với các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và các luật chứng khoán khác có liên quan.

Về Southwest Gas Holdings, Inc.

Southwest Gas Holdings, Inc., thông qua các công ty con, hoạt động trong lĩnh vực mua, phân phối và vận chuyển khí tự nhiên, và cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng tiện ích toàn diện trên khắp Bắc Mỹ. Southwest Gas Corporation là một công ty năng lượng năng động cam kết vượt quá kỳ vọng của hơn 2 triệu khách hàng trên khắp Arizona, Nevada và California bằng cách cung cấp dịch vụ an toàn và đáng tin cậy trong khi đổi mới các giải pháp năng lượng bền vững để thúc đẩy sự phát triển trong cộng đồng của họ. Centuri Group, Inc. là một công ty dịch vụ cơ sở hạ tầng chiến lược hợp tác với các công ty tiện ích điều tiết để xây dựng và bảo trì mạng lưới năng lượng cung cấp điện cho hàng triệu ngôi nhà và doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ và Canada.

Logo của Southwest Gas Holdings Inc Southwest Gas Holdings Announces That Centuri Has Confidentially Submitted Draft Registration Statement for Proposed Initial Public Offering

NGUỒN Southwest Gas Holdings, Inc.