Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Sự chuyển đổi số của quản lý tài sản: Nhóm nghiên cứu Info-Tech tiết lộ xu hướng tương lai

Trong báo cáo xu hướng ngành mới nhất dựa trên nghiên cứu, Info-Tech Research Group tiết lộ rằng thành công trong tương lai của ngành quản lý tài sản phụ thuộc vào việc ra mắt các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số được thiết kế riêng cho khách hàng trẻ tuổi, thành thạo về kỹ thuật số.

TORONTO, 22 tháng 9, 2023 – Với nhiều ngành công nghiệp đang phải đối mặt với sự cần thiết của chuyển đổi số, ngành quản lý tài sản đang trải qua một sự chuyển đổi đặc biệt quan trọng. Khi quyền kiểm soát tài sản chuyển từ khách hàng lớn tuổi sang con cái thường thành thạo công nghệ hơn của họ, các sản phẩm và dịch vụ truyền thống của ngành ngày càng bị coi là lỗi thời. Kết quả là, Info-Tech Research Group khuyên các công ty quản lý tài sản phải thay đổi để đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi này. Info-Tech đã xuất bản Tương lai của Quản lý Tài sản, một báo cáo xu hướng cung cấp thông tin về kỳ vọng khách hàng hiện tại và vạch ra các lộ trình mà doanh nghiệp có thể thực hiện để chuyển đổi số nhằm duy trì sự cạnh tranh trong bối cảnh đang phát triển.


Info-Tech Research Group's blueprint

Trong báo cáo, Info-Tech giải thích rằng ngành quản lý tài sản truyền thống dựa vào sự kết hợp của các nhà cung cấp dịch vụ được thuê ngoài và các hệ thống nội bộ được tạo riêng. Tuy nhiên, các hệ thống này ban đầu không được thiết kế để cung cấp độ sâu tích hợp cần thiết cho các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số hiện đại.

“Ngành quản lý tài sản đã phục vụ khách hàng của mình với các sản phẩm và dịch vụ truyền thống phần lớn được phân khúc theo số lượng tài sản trong tài khoản, và thường chỉ có một người ra quyết định,” ông David Tomljenovic, giám đốc nghiên cứu chính tại Info-Tech Research Group, giải thích. “Sự tham gia chủ yếu tập trung vào các cuộc gọi hoặc cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến. Tài sản khách hàng được đầu tư theo các danh mục mẫu dựa trên tài sản khách hàng, mẫu khai thông tin và thông tin ‘biết khách hàng của bạn’. Tuy nhiên, khách hàng trẻ tuổi mong đợi các công cụ kỹ thuật số hoặc di động mạnh mẽ cung cấp các quy trình, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng được tối ưu hóa cao.”

Hiện tại trong ngành, vai trò của CNTT thường tập trung vào hỗ trợ chứ không phải hoạt động như một đối tác kinh doanh chiến lược. Do đó, có nhu cầu cấp thiết để CNTT phát triển cách tiếp cận của mình và thúc đẩy mối quan hệ phù hợp chặt chẽ hơn với các mục tiêu kinh doanh tổng thể, dài hạn của các công ty quản lý tài sản.

“Một điểm chung giữa cả thế hệ khách hàng truyền thống và thế hệ trẻ đang nắm quyền kiểm soát là mong muốn gặp gỡ trực tiếp,” ông Tomljenovic giải thích. “Trong khi quá trình đầu tư ngày càng trở nên kỹ thuật số, liên hệ cá nhân vẫn là một phần không thể thiếu trong quá trình quản lý tài sản.”

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng chiến lược đa chiều khi giải quyết các rào cản công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài sản, chỉ ra rằng những thay đổi sâu sắc cần thiết trong quản lý tài sản thấm nhập vào nhiều khía cạnh của CNTT. Sự phức tạp của các thách thức công nghệ trong ngành càng bị khuếch đại bởi sự thay đổi nhanh chóng của động lực thị trường, đòi hỏi những thay đổi đáng kể trên toàn tổ chức từ hoạt động phía trước đến hoạt động phía sau. Do đó, việc triển khai một quá trình chuyển đổi công nghệ toàn diện thành công trở nên khó khăn hơn khi nó liên quan đến nhiều yếu tố đồng thời.

Info-Tech khuyên rằng các lĩnh vực chuyển đổi này có thể được phân loại rộng rãi thành ba chiều chính, mỗi chiều bao gồm bốn thành phần:

  • Chiều tổ chức: Những thành phần này cùng quản lý cách CNTT tổ chức và căn chỉnh với nhu cầu kinh doanh để thúc đẩy sự phân phối sâu rộng và hiệu quả. Chiều này bao gồm đổi mới sáng tạo, kiến trúc doanh nghiệp (EA), phương pháp luận linh hoạt và DevOps.
  • Chiều trải nghiệm: Những khả năng chính cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trải nghiệm người dùng rộng lớn mà khách hàng quản lý tài sản đang đòi hỏi. Chiều trải nghiệm bao gồm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML), tự động hóa và bảo mật.
  • Chiều cơ sở hạ tầng: Các tổ chức cần nắm vững những khả năng này để hỗ trợ nhu cầu khách hàng hiện tại nhằm hiệu quả cung cấp các giải pháp khách hàng mở, tích hợp và dựa trên hệ sinh thái. Cơ sở hạ tầng là một phần không thể thiếu của quá trình chuyển đổi. Các thành phần chính là hệ sinh thái, điện toán đám mây, tích hợp và kỹ thuật số.

Công ty cũng nhấn mạnh trong báo cáo rằng sự chuyển giao tài sản giữa các thế hệ là một cơ hội đáng kể cho các công ty quản lý tài sả