Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường Lưu trữ Năng lượng Nhiệt toàn cầu dự kiến đạt 7,7 tỷ USD vào năm 2030: Thúc đẩy bởi các phân khúc Nước và Muối nóng chảy

DUBLIN, 28 tháng 9 năm 2023 – Thị trường Lưu trữ Năng lượng Nhiệt toàn cầu (TES) dự kiến ​​sẽ đạt 7,7 tỷ USD vào năm 2030: Được thúc đẩy bởi các phân khúc Nước và Muối nóng chảy

Research_and_Markets_Logo

Thị trường Lưu trữ Năng lượng Nhiệt toàn cầu (TES) đang trên đà tăng trưởng đáng kể, với giá trị ước tính đạt 7,7 tỷ USD vào năm 2030. Vào năm 2022, thị trường được định giá ở mức 4,4 tỷ USD, và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 7,1% trong giai đoạn phân tích 2022-2030. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc áp dụng các hệ thống lưu trữ năng lượng nhiệt, với các phân khúc như nước và muối nóng chảy cho thấy tiềm năng đáng kể.

Các Phân khúc Thị trường Chính

 • Lưu trữ Năng lượng Nhiệt bằng Nước: Phân khúc này dự kiến ​​sẽ ghi nhận CAGR 6,3%, đạt giá trị 3,1 tỷ USD vào cuối năm 2030. Việc sử dụng nước làm phương tiện lưu trữ năng lượng nhiệt tiếp tục được ứng dụng rộng rãi.
 • Lưu trữ Năng lượng Nhiệt bằng Muối nóng chảy: Tăng trưởng trong phân khúc muối nóng chảy được ước tính ở mức CAGR 7,3% trong 8 năm tới, làm nổi bật tầm quan trọng của nó trong thị trường TES.

Những Hiểu biết về Địa lý

 • Hoa Kỳ: Thị trường TES tại Mỹ được ước tính là 1,5 tỷ USD vào năm 2022, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong khu vực này.
 • Trung Quốc: Trung Quốc dự kiến ​​đạt quy mô thị trường 890,3 triệu USD vào năm 2030, với CAGR 8,8% trong giai đoạn phân tích.
 • Các Khu vực Khác: Nhật Bản, CanadaĐức cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng thị trường TES toàn cầu, với CAGR dự báo lần lượt là 5,7%, 6,2% và 6,7%.

Những công ty này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bức tranh thị trường lưu trữ năng lượng nhiệt.

Triển vọng Kinh tế

Triển vọng kinh tế toàn cầu đang trên đà cải thiện, với kỳ vọng phục hồi tăng trưởng trong tương lai gần. Trong khi các thách thức vẫn tồn tại, chẳng hạn như các bất định liên quan đến xung đột Ukraine và lo ngại về lạm phát, các chính phủ và nền kinh tế đang thích ứng với những phức tạp này.

 • Hoa Kỳ: Mặc dù phải đối mặt với tăng trưởng GDP chậm lại, Mỹ đã thành công trong việc vượt qua mối đe dọa suy thoái.
 • Khu vực đồng Euro: Việc giảm lạm phát cơ bản đang thúc đẩy thu nhập thực và hoạt động kinh tế.
 • Trung Quốc: Trung Quốc dự kiến ​​sẽ trải qua tăng trưởng GDP mạnh mẽ khi mối đe dọa đại dịch thuyên giảm và các chính sách của chính phủ tiếp tục phát triển.

Một số Đối thủ Cạnh tranh Chọn lọc (Tổng cộng 50 Đối thủ Cạnh tranh Được Đề cập)

 • Baltimore Aircoil Company
 • Caldwell Energy Company
 • CALMAC Corporation
 • Amplifon SpA
 • bioLytical Laboratories Inc.
 • Axiom Energy Conversion Ltd
 • Abengoa SA
 • Araner
 • ALICO S.r.L.
 • Adamed Pharma S.A.
 • Chemetron Corporation
 • Arround Inc.
 • Cala Del Forte
 • Celgene Corporation
 • Blanidas company

Các Chủ đề Chính Được Đề cập:

I. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

II. TÓM TẮT

1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

2. TẬP TRUNG VÀO MỘT SỐ NHÀ THAM GIA

3. XU HƯỚNG VÀ NHÂN TỐ THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG

 • Các Yếu tố Thúc đẩy Chính cho Thị trường TES
 • Các Rào cản Thị trường
 • CSP Kết hợp với TES để Cung cấp Tính Linh hoạt cho Lưới điện
 • Các Phương pháp Lưu trữ Nhiệt: Các Phương tiện Lưu trữ Chính
 • Tiện ích: Ngành Sử dụng Lớn nhất & Tăng trưởng Nhanh nhất cho các Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Nhiệt
 • Thị trường Lưu trữ Năng lượng Dự kiến ​​sẽ Tăng trưởng Trong năm 2021 và Những năm Tiếp theo
 • Nhu cầu Cải thiện Quản lý Năng lượng giữa Lúc Nhu cầu Điện Ngày càng Tăng Lợi ích cho Sự Mở rộng Thị trường
 • Nhu cầu Năng lượng Toàn cầu & Tăng trưởng (Tính bằng Triệu Tấn Dầu Tương đương (Mtoe)) cho các Năm 1990, 2000, 2010, 2020, 2030 và 2040
 • Tác động của Đại dịch COVID-19 đối với Ngành Điện ở Trung Quốc và Mỹ
 • Lưới Điện Thông minh Nâng cao Triển vọng cho các Hệ thống TES
 • Chi tiêu Toàn cầu cho các Công nghệ Lưới Điện Thông minh theo Khu vực (2014, 2017 & 2020): Phần trăm Phân bổ Chi tiêu Tích lũy cho Châu Á-Thái Bình Dương (bao gồm Trung Quốc), Châu Âu, Mỹ Latinh, và Bắc Mỹ
 • Đầu tư Ngày càng Tăng vào các Dự án Năng lượng Tái tạo Thúc đẩy Nhu cầu Mạnh mẽ đối với các Giải pháp TES
 • Đầu tư Toàn cầu vào các Mạng Điện và Lưu trữ (Tính bằng Tỷ USD): 2000, 2008, 2012, 2016 và 2019
 • Lưu trữ Năng lượng Kết nối Lưới Toàn cầu theo Công nghệ: Phần trăm Phân bổ Công suất Đã lắp đặt cho 2014, 2017 và 2020
 • TES Được Ứng dụng Rộng rãi trong Quản lý các Sự Không Đồng nhất của Sản xuất Điện Gió & Mặt trời
 • Chi phí Cân bằng Toàn cầu (USD/MWh) của các Công nghệ Lưu trữ Năng lượng trong Các Tiện ích theo Loại: 2015 và 2030
 • Công suất Điện Gió và Mặt trời Đã lắp đặt Toàn cầu (GW) cho các Năm 2011, 2017, 2020 và 2022
 • TES Kết hợp với Phát điện Mặt trời: Cơ hội Rộng mở cho các Công ty Điện
 • Vai trò Quan trọng của TES trong Thương mại hóa các Nhà máy Năng lượng Mặt trời Nhiệt
 • Xu hướng Phát triển Xanh/LE