Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thị trường vật liệu từ tăng 12,91 tỷ USD từ 2022 đến 2027 | thị trường bị phân mảnh do sự hiện diện của các công ty nổi bật như Alliance LLC, Arnold Magnetic Technologies Corp. và Carpenter Technology Corp., và nhiều hơn nữa – Technavio

Thị trường vật liệu từ tăng trưởng 12,91 tỷ USD từ 2022 đến 2027 | thị trường bị phân mảnh do sự hiện diện của các công ty nổi bật như Alliance LLC, Arnold Magnetic Technologies Corp. và Carpenter Technology Corp., và nhiều hơn nữa - Technavio

NEW YORK, 28 tháng 9, 2023Thị trường vật liệu từ ước tính sẽ tăng trưởng 12,91 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,56%. Thị trường vật liệu từ bị phân mảnh do sự hiện diện của nhiều công ty toàn cầu và khu vực. Một số công ty nổi bật cung cấp vật liệu từ là Alliance LLC, Arnold Magnetic Technologies Corp., Carpenter Technology Corp., Daido Steel Co. Ltd., DEXTER MAGNETIC TECHNOLOGIES, Dura Magnetics Inc., Electron Energy Corp., Grundfos Holding AS, Hengdian Group Holdings Ltd., Lynas Rare Earths Ltd., Magna Tronix Pvt. Ltd., Magnaworks Technology Inc., Magnet Expert Ltd., Merck KGaA, Nippon Steel Corp., TDK Corp., The InterTech Group Inc., Toshiba Corp., TyTek Group, và Hitachi Ltd. Báo cáo cung cấp danh sách đầy đủ các công ty, chiến lược của họ và các diễn biến mới nhất. Tải mẫu miễn phí trước khi mua.


Technavio đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất của mình có tên Thị trường vật liệu từ toàn cầu 2023-2027

Sản phẩm của công ty:

  • Alliance LLC – Công ty cung cấp các vật liệu từ như nam châm đất hiếm, nam châm ferit, nam châm alnico và nam châm cobalt samari.
  • Arnold Magnetic Technologies Corp. – Công ty cung cấp các vật liệu từ như Cobalt Samari, Sắt Bor Neodymi, Alnico, Laminate kiểu L và nam châm bọc.
  • Carpenter Technology Corp. – Công ty cung cấp các vật liệu từ như nam châm bão hòa cao, nam châm từ thẩm cao, sắt từ và nam châm kháng ăn mòn.
  • Để biết thêm chi tiết về các công ty và sản phẩm của họ – Mua báo cáo!

Theo khu vực địa lý, thị trường được phân loại là APAC, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, và Trung ĐôngChâu Phi. APAC sẽ chiếm phần lớn nhất thị trường. APAC sẽ đóng góp 45% vào sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu trong thời gian dự báo. Các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, và Ấn Độ là những nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong khu vực. Xét về sự công nghiệp hóa nhanh chóng trong khu vực và sự mở rộng đáng kể trong các ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp, năng lượng và điện tử tiêu dùng trong khu vực. Hơn nữa, các yếu tố như sự gia tăng ổn định sản lượng và xuất khẩu quặng sắt từ Úc thúc đẩy tăng trưởng thị trường khu vực trong thời gian dự báo. Tải mẫu miễn phí để biết thêm về thị phần của các khu vực và đóng góp của các phân khúc.

  • Tác động của xu hướng điều khiển – Tăng ứng dụng vật liệu từ trong ngành công nghiệp ứng dụng máy tính
  • Xu hướng chính – Mô phỏng AI cho thiết kế hình học vật liệu từ
  • Thách thức lớn – Chi phí R&D cao liên quan đến vật liệu từ

Phân khúc thị trường

  • Theo ứng dụng, phân khúc ô tô và vận tải sẽ quan trọng trong thời gian dự báo. Nhu cầu về các giải pháp ô tô độc đáo thúc đẩy sự phát triển của các nam châm ô tô tiên tiến. Vật liệu từ được sử dụng ngày càng nhiều trong các phương tiện như ô tô điện (EV), sử dụng ít nhiên liệu hơn, phát thải ít hơn và tiên tiến hơn.

Các chuyên gia nghiên cứu của Technavio đã cung cấp thêm những hiểu biết sâu sắc về thị phần của các phân khúc – Xem mẫu báo cáo miễn phí

Các báo cáo liên quan:
Quy mô thị trường chắn nhiễu điện từ (EMI) ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 6,61% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến tăng 2.975,59 triệu USD.

Quy mô Thị trường Cuộn cộng hưởng từ (MRI) toàn cầu ước tính sẽ tăng 1.385,59 triệu USD giữa năm 2022 và 2027, tăng tốc với tốc độ CAGR 5,84%.