Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Thông cáo báo chí – Lịch trình của Phó Thủ tướng vào thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

OTTAWA, ON, 24 tháng 9 năm 2023 /CNW/ –

Lưu ý: Tất cả thời gian địa phương

Ottawa, Ontario

Các cuộc họp riêng.

12:00 chiều

Phó Thủ tướng sẽ phát biểu tại Hạ viện về Dự luật C-56, Đạo luật Nhà ở Giá rẻ và Tạp hóa.

2:00 chiều

Phó Thủ tướng sẽ tham dự Giờ Hỏi Đáp.

3:30 chiều

Phó Thủ tướng sẽ gặp Thủ hiến British Columbia, David Eby.

Đóng cửa đối với truyền thông.

Tài liệu này cũng có sẵn tại https://deputypm.canada.ca/en

NGUỒN Văn phòng Phó Thủ tướng