Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

“Từ những bậc thềm Ziquejie đến Thế giới” – Lời mời đạt được Sự đồng thuận Ziquejie về Bảo tồn và Phát triển bậc thềm cho Thế giới

XINHUA COUNTY, Trung Quốc, 25 tháng 9 năm 2023 /CNW/ — Là một di sản văn hóa quan trọng của nhân loại, những bậc thềm ruộng đã nuôi dưỡng nền văn minh nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp thực phẩm cũng như sinh kế. Chúng cũng mang theo trí tuệ và lịch sử của con người, thể hiện giá trị sinh thái, kinh tế, xã hội và văn hóa to lớn.


“Từ bậc thềm Ziquejie đến Thế giới” – Lời mời đạt được Sự đồng thuận Ziquejie về bảo tồn và phát triển bậc thềm ruộng ra Thế giới

Bậc thềm Ziquejie, nằm ở huyện Tân Hoa, tỉnh Hồ Nam, được đưa vào Hệ thống Di sản Nông nghiệp Toàn cầu Quan trọng (GIAHS) và Công trình Thủy lợi Di sản Thế giới (WHIS). Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã công nhận 78 GIAHS trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc dẫn đầu với 19 GIAHS.

Vào ngày 20 tháng 9, Hội nghị Trao đổi và Học hỏi Văn hóa Nông nghiệp Toàn cầu “Từ bậc thềm Ziquejie đến Thế giới” đã được tổ chức tại huyện Tân Hoa, tỉnh Hồ Nam. Hơn một trăm đại biểu đến từ Trung Quốc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Thái Lan, Rwanda, Pakistan và các nước khác đã thảo luận về GIAHS và WHIS như bậc thềm Ziquejie. Các bên liên quan đã cùng phát hành Sự đồng thuận về bảo tồn và phát triển bậc thềm trong hội nghị.

Sự đồng thuận kêu gọi xác định và ghi lại vị trí của các bậc thềm, quảng bá các trường hợp điển hình, tích cực và chủ động thực hiện các chính sách, tôn trọng ý kiến của công chúng và tăng cường hợp tác quốc tế. Nó cũng ủng hộ việc cùng nâng cao trao đổi và học hỏi lẫn nhau về văn hóa nông nghiệp, khám phá các cách thức mới để đẩy nhanh quá trình bảo tồn và phát triển bậc thềm, đóng góp vào nguyên tắc “bảo tồn như hiện trạng, khai thác động, và định dạng kinh doanh tích hợp” của các bậc thềm trên toàn thế giới.

NGUỒN Hội nghị Trao đổi và Học hỏi Văn hóa Nông nghiệp Toàn cầu