Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Unifor đạt thỏa thuận sơ bộ với Công ty Ford Motor

TORONTO, 19 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Unifor đã đạt được thỏa thuận tạm thời với Công ty Ford Motor, bao gồm hơn 5.600 thành viên tại các cơ sở Ford của Canada.


Ủy ban Thương lượng Ford của Unifor (Nhóm CNW/Unifor)

“Chúng tôi tin rằng thỏa thuận tạm thời này, được toàn bộ ủy ban thương lượng chủ đạo tán thành, giải quyết tất cả các vấn đề được các thành viên nêu ra trong quá trình chuẩn bị cho vòng thương lượng tập thể này,” Chủ tịch Quốc gia Unifor Lana Payne nói. “Chúng tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ củng cố nền tảng mà chúng tôi sẽ tiếp tục thương lượng để đạt được lợi ích cho nhiều thế hệ công nhân ô tô ở Canada.”

Thỏa thuận tập thể giữa Unifor và công ty đã hết hạn vào ngày 18 tháng 9 lúc 11:59 tối.

Thỏa thuận tạm thời mới bao gồm các thành viên của Unifor Locals 707, 200, 584, 1087, 240 và 1324 tại Nhà máy Lắp ráp Oakville của Ford, Phụ trợ và Nhà máy Động cơ Essex ở Windsor, Ontario ngoài các Trung tâm Phân phối Phụ tùng ở Bramalea, ParisCasselmanOntarioLeduc, Alberta.

“Ngoài việc đạt được thỏa thuận chủ đạo, các thành viên của chúng tôi tại mỗi địa điểm Ford đối mặt với các vấn đề riêng cần được các ủy ban của chúng tôi giải quyết tại bàn đàm phán,” Chủ tịch Ủy ban Thương lượng Chủ đạo Ford của Unifor John D’Agnolo nói. “Thỏa thuận này đạt được những tiến bộ mà các thành viên của chúng tôi cần ngày nay và bổ sung thêm sự an toàn tài chính cho tương lai.”

Nghiệp đoàn đã bắt đầu đàm phán chính thức với ba nhà sản xuất ô tô Mỹ (D3) vào ngày 10 tháng 8 tại Toronto. Vào ngày 29 tháng 8, Unifor đã chọn Công ty Ford Motor là công ty mục tiêu, tập trung vào đàm phán với Ford để thiết lập thỏa thuận khuôn mẫu cho 18.000 thành viên D3 của nghiệp đoàn.

“Tôi muốn cảm ơn nhóm thương lượng của chúng tôi đã vượt qua những thách thức vô cùng to lớn và chưa từng có để đáp ứng các ưu tiên của các thành viên,” Payne nói.

Chi tiết của thỏa thuận sẽ được trình bày trước tiên cho các thành viên Unifor tại Công ty Ford Motor trong các cuộc họp phê chuẩn sẽ được tổ chức trong tương lai gần.

Unifor là nghiệp đoàn lớn nhất Canada trong khu vực tư nhân và đại diện cho 315.000 công nhân trong mọi lĩnh vực chính của nền kinh tế. Nghiệp đoàn ủng hộ tất cả người lao động và quyền lợi của họ, đấu tranh cho sự bình đẳng và công lý xã hội ở Canada và nước ngoài, và nỗ lực tạo ra sự thay đổi tiến bộ cho một tương lai tốt đẹp hơn.

NGUỒN Unifor