Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Ủy ban Đề cử của Alfa Laval AB cho Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024

Mining 22 nirutdps Alfa Laval AB's Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024

LUND, Thụy Điển, 27 tháng 9 năm 2023Ủy ban Đề cử cho Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024 của Alfa Laval AB hiện đã được bổ nhiệm bởi các cổ đông lớn nhất của Alfa Laval AB và bao gồm các thành viên sau:

Finn Rausing – Winder Holding
Daniel Kristiansson – Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
Lennart Francke – Swedbank Robur Fonder
Anders Oscarsson – AMF-Försäkring och Fonder
Javiera Ragnartz – SEB Fonder

Ngoài ra, Dennis Jönsson, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Alfa Laval AB, cũng sẽ tham gia Ủy ban Đề cử.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 25 tháng 4th, 2024, lúc 16.00 (CET).

Cổ đông muốn gửi đề xuất cho Ủy ban Đề cử để chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông Thường niên có thể liên hệ với Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Alfa Laval AB, ông Dennis Jönsson, hoặc các đại diện cổ đông khác. Liên hệ trực tiếp qua email tới: valberedningen@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Lund, Thụy Điển, 27 tháng 9 năm 2023

Đây là Alfa Laval

Alfa Laval là nhà lãnh đạo thế giới về trao đổi nhiệt, tách ly xoắn ốc và xử lý chất lỏng, và hoạt động trong các lĩnh vực Năng lượng, Hàng hải và Thực phẩm & Nước, cung cấp chuyên môn, sản phẩm và dịch vụ cho nhiều ngành công nghiệp ở khoảng 100 quốc gia. Công ty cam kết tối ưu hóa quy trình, tạo ra tăng trưởng có trách nhiệm và thúc đẩy tiến bộ để hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh và mục tiêu bền vững của họ.

Các công nghệ đổi mới của Alfa Laval dành riêng để tinh chế, làm sạch và tái sử dụng vật liệu, thúc đẩy sử dụng có trách nhiệm hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng góp phần cải thiện hiệu quả năng lượng và thu hồi nhiệt, xử lý nước tốt hơn và giảm phát thải. Như vậy, Alfa Laval không chỉ thúc đẩy thành công cho khách hàng của mình, mà còn cho con người và hành tinh. Làm cho thế giới tốt đẹp hơn, mỗi ngày.

Alfa Laval có 20.300 nhân viên. Doanh thu hàng năm năm 2022 là 52,1 tỷ SEK (khoảng 4,9 tỷ EUR). Công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Stockholm.

www.alfalaval.com

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Johan Lundin
Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Điện thoại: + 46 730 46 30 90
Email: johan.lundin@alfalaval.com

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/905/3841169/2315633.pdf

PR Nomination Committee AGM 2024

NGUỒN Alfa Laval