Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Agribank và EVN ký hợp đồng tín dụng cho dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng

Agribank và EVN ký hợp đồng tín dụng cho dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộngNgày 14-02-2023, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ký kết Hợp đồng tín dụng cho Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng do EVN làm Chủ đầu tư, với tổng giá trị hợp đồng là 2.400 tỉ đồng.