UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH KBec Vina (Công ty Kbec Vina) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực xử lý chất thải. Công ty KBec Vina do ông Noh Kyung Hwan (quốc tịch Hàn Quốc) đại diện pháp luật, có địa chỉ hoạt động tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thuộc xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khu xử lý chất thải Tóc Tiên do Công ty KBec Vina xử lý từng xảy ra vụ cháy lớn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh

Công ty này đã có hành vi vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường và môi trường (cổng thoát nước mưa chung của khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên) vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng từ 100 m3/ngày đến dưới 200 m3/ngày.

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định xử phạt Công ty KBec Vina tổng số tiền 1,2 tỉ đồng đối với hành vi vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; xả thải vượt thông số cao nhất và phạt tăng thêm đối với các thông số còn lại. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn đình chỉ hoạt động xả thải sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty KBec Vina ra môi trường (cánh đồng tưới) trong thời hạn 4 tháng rưỡi. 

Công ty KBec Vina bị buộc chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường; chuyển giao toàn bộ nước thải phát sinh tự hệ thống xử lý nước thải cho đơn vị có chức năng xử lý. 


SỸ HƯNG