Đáng kể nhất trong đó, Công ty CP Bách Hóa Xanh liên tục thua lỗ. Tổng cộng, giai đoạn 2016-2022, Bách Hoá Xanh ghi nhận số lỗ gần 7.200 tỉ đồng. Riêng khoản lỗ của năm 2022 là lớn nhất, với hơn 2.744 tỉ đồng.

Bách Hóa Xanh là chuỗi bán lẻ đầy tham vọng mới của Thế Giới Di Động khi ra mắt vào cuối năm 2015. Đây được xem là động lực tăng trưởng mới của tập đoàn nhưng về khía cạnh lợi nhuận lại là gánh nặng lớn nhất.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, Bách Hóa Xanh mang về doanh thu hơn 27.000 tỉ đồng, bằng 96% mức doanh thu kỷ lục của năm 2021 và đóng góp trên 20% tổng doanh thu cho tập đoàn. Chuỗi bán lẻ này có 1.728 cửa hàng còn hoạt động tính đến hết năm 2022. 

Bách Hoá Xanh thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ trong năm 2022

Trong năm 2022, chuỗi Bách hoá Xanh thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ vào quý I/2022, khi đóng cửa khoảng 100 cửa hàng không hiệu quả và thay đổi cách sắp xếp (layout) những cửa hàng hiện hữu. 

Quá trình tái cấu trúc này đã mang lại những chuyển biến khả quan: doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng trong quý IV/2022 đạt 1,37 tỉ đồng, tăng 45% với quý I/2022. Lợi nhuận trực tiếp (EBIT) tại cửa hàng đã chuyển từ âm sang dương 2%-3%.

Riêng hoạt động bán hàng online ghi nhận 2,4 triệu lượt giao dịch thành công để mang về 900 tỉ doanh thu cho chuỗi, tương ứng tỉ lệ đóng góp khoảng 3%. 

Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu hòa vốn toàn chuỗi vào cuối năm nay.

Không chỉ mảng bán lẻ thực phẩm mà một số mô hình kinh doanh mới của Thế Giới Di Động của chưa có tín hiệu tích cực. Chẳng hạn, chuỗi bán lẻ Bluetronics (Campuchia) cũng bị lỗ liên tục từ 2017 đến nay, trong đó năm 2021 và 2022 lỗ lớn nhất với 187 tỉ đồng và 330 tỉ đồng.

Chuỗi nhà thuốc An Khang trong năm 2022 cũng ghi nhận khoản lỗ 306 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với con số lỗ hơn 12 tỉ đồng trong giai đoạn 2019-2020 và có lãi trong năm 2021. 


T. Nhân