Chiều 13-2, tiếp tục phiên họp thứ 20, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến và thông qua các Nghị quyết thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh: Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk và Trà Vinh.

Theo tờ trình của Chính phủ, đối với tỉnh Bình Dương, thành lập thành phố Tân Uyên trên cơ sở nguyên trạng 191,76 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 466.053 người, 10 phường và 2 xã của thị xã Tân Uyên.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nghị quyết thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh

Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng tăng 1 thành phố, giảm 1 thị xã, có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 91 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, thành lập thị xã Thuận Thành trên cơ sở nguyên trạng 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành. Thành lập 10 phường, gồm: Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá, trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hồ và 9 xã kể trên.

Cũng tại Bắc Ninh, thành lập thị xã Quế Võ thuộc tỉnh, trên cơ sở nguyên trạng 155,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 219.929 người của huyện Quế Võ. Thành lập 11 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phố Mới và 10 xã của huyện Quế Võ hiện nay.

Với việc điều chỉnh này, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn.

Đối với tỉnh An Giang, thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh trên cơ sở nguyên trạng 354,59 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 143.098 người của huyện Tịnh Biên. Thành lập thị trấn Đa Phước và Hội An trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Theo tờ trình của Chính phủ, tỉnh An Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng tăng 1 thị xã và 7 phường, giảm 1 huyện, 1 thị trấn và 6 xã.

Đối với tỉnh Quảng Nam, thành lập 5 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 xã thuộc thị xã Điện Bàn; thành lập thị trấn Trung Phước trên cơ sở nguyên trạng diện tích và quy mô dân số của xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn. Theo phương án này, Quảng Nam tăng 5 phường và 1 thị trấn, giảm 6 xã.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, thành lập thị trấn Kim Long; Tam Hồng và phường Định Trung. Với phương án này, Vĩnh Phúc tăng 2 thị trấn và 1 phường, giảm 3 xã.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, thành lập thị trấn Hóa Thượng và nhập toàn bộ 40,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.573 người của xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ.

Đối với tỉnh Bến Tre, thành lập các thị trấn Tiên Thủy, Tiệm Tôm, Phước Mỹ Trung. Theo phương án này, Bến Tre tăng 3 thị trấn và giảm 3 xã.

Tỉnh Bắc Kạn sẽ thành lập thị trấn Vân Tùng, qua đó tăng 1 thị trấn và giảm 1 xã.

Với tỉnh Đắk Lắk, phương án là thành lập thị trấn Pơng Drang; còn tại tỉnh Trà Vinh sẽ điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Long Khánh về ấp Mé Láng thuộc xã Ngũ Lạc quản lý.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thị xã Tân Uyên là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đô thị hóa phía đông nam của tỉnh Bình Dương. Năm 2018, địa phương này đã được công nhận đạt tiêu chuẩn của đô thị loại III.

Về phía địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết khi Tân Uyên lên thành phố, sẽ tạo điều kiện phát triển cho người dân, đóng góp chung cho tỉnh và vùng. Đây là địa bàn có cơ cấu kinh tế, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90%; thu ngân sách khoảng 4.000 tỉ đồng .

Theo ông Lợi, trên địa bàn thị xã Tân Uyên có 2 khu công nghiệp là Nam Tân Uyên và VSIP; 3 cụm công nghiệp và 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động.


Minh Chiến