Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

CENTERSPACE CÔNG BỐ CỔ TỨC HÀNG QUÝ

44 CENTERSPACE ANNOUNCES QUARTERLY DIVIDEND

MINNEAPOLIS, 1 tháng 9 năm 2023 – NYSE: CSR. Hội đồng Quản trị của Centerspace đã công bố hôm nay rằng họ đã tuyên bố một khoản phân phối quý thường xuyên 0,73 USD cho mỗi cổ phiếu/đơn vị, thanh toán vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, cho các cổ đông phổ thông và các nhà đầu tư đơn vị ghi danh vào cuối ngày làm việc ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Hội đồng Quản trị cũng tuyên bố phân phối 0,4140625 USD cho mỗi cổ phiếu Cổ phiếu Ưu đãi Lũy kế Có thể Mua lại Hàng năm 6,625% Loại C (NYSE: CSR PRC), thanh toán vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, cho những người nắm giữ ghi danh vào cuối ngày làm việc ngày 15 tháng 9 năm 2023. Cổ tức cổ phiếu Loại C ưu đãi lũy kế và được trả hàng quý theo mức 1,65625 USD mỗi năm cho mỗi cổ phiếu.

Về Centerspace
Centerspace là một chủ sở hữu và điều hành các cộng đồng căn hộ cam kết cung cấp những ngôi nhà tuyệt vời bằng cách tập trung vào sự liêm chính và phục vụ người khác. Được thành lập vào năm 1970, công ty hiện sở hữu 75 cộng đồng căn hộ bao gồm 13.497 ngôi nhà nằm ở Colorado, Minnesota, Montana, Nebraska, Bắc DakotaNam Dakota. Trong năm 2022, Centerspace được Hiệp hội Căn hộ Quốc gia bình chọn là Tổ chức Dẫn đầu về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.centerspacehomes.com.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chủ đề này, vui lòng liên hệ với Josh Klaetsch, Quan hệ Nhà đầu tư, theo số (701) 837-7104 hoặc email IR@centerspacehomes.com.

(PRNewsfoto/Centerspace)

NGUỒN Centerspace