Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 1535/VPCP-CN ngày 10-3-2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc triển khai công tác đấu thầu gói thầu số 5.10 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phối cảnh nhà ga hành khách – Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc triển khai công tác đấu thầu gói thầu số 5.10, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về tiến độ triển khai các dự án thành phần tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 bảo đảm phù hợp với tổng thể Dự án (trong bối cảnh chung Dự án tổng thể đã chậm tiến độ; thời gian thực hiện gói thầu số 5.10 là 39 tháng được các nhà thầu báo cáo, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra có ý kiến là có cơ sở, phù hợp với quy mô và tính chất kỹ thuật của công trình; đồng thời, thời gian này cũng phù hợp với tiến độ các dự án thành phần khác); thường xuyên giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai các gói thầu của dự án.

Đồng thời, Bộ GTVT thực hiện theo chức năng, thẩm quyền và chỉ đạo ACV thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá việc cho phép gói thầu số 5.10 thực hiện trong thời gian 39 tháng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng điều kiện để các nhà thầu quốc tế tham gia; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách” có giá 35.233 tỉ đồng bao gồm việc thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thời gian thực hiện hợp đồng là 990 ngày (tương đương 33 tháng), bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết. Hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng, không sơ tuyển.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Lại Xuân Thanh đã ký báo cáo kiến nghị Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền cho phép được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành sang năm 2026.

Theo ACV, tháng 9-2022, doanh nghiệp này đã thực hiện đấu thầu đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 (gói thầu 5.10 với giá trị hơn 35 ngàn tỉ đồng).

Tuy nhiên, đến tháng 12-2022, ACV đã quyết định hủy gói thầu do chỉ có 1 nhà thầu liên danh nộp hồ sơ dự thầu. Trong khi đó, hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ngày 20-2 vừa qua, liên danh tư vấn thiết kế kỹ thuật HAAA (Heerim Hàn Quốc – Arup Anh Quốc – Aurecon Australia – ADPi Pháp) đã đề xuất thời gian thi công định hướng phần thân công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 là 39 tháng, bao gồm 36 tháng thi công xây dựng và 6 tháng vận hành chạy thử. Trong 6 tháng vận hành chạy thử, có 3 tháng vận hành chạy thử đồng thời với thi công xây dựng.

Nhằm thu hút các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu gói thầu 5.10, ACV kiến nghị Bộ GTVT về thời gian hoàn thành gói thầu này và toàn bộ dự án thành phần 3.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 5.10 từ 33 tháng lên 39 tháng, đồng thời hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tương ứng của hồ sơ mời thầu gói thầu này theo đúng quy định.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư khái toán khoảng 336.630 tỉ đồng, chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách/năm. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Giai đoạn 2, sân bay được xây thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga để đạt công suất 50 triệu khách/năm.

Giai đoạn 3 hoàn thành hạng mục còn lại để sân bay đạt công suất 100 triệu khách/năm.


Dương Ngọc