Quốc hội khoá XV sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự ngay từ đầu kỳ họp thứ 5. Thông tin này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết khi phát biểu khai mạc kỳ họp sáng 22-5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, miễn nhiệm và bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

  • Đề xuất 5 bộ trưởng để đại biểu Quốc hội chọn 4 trả lời chất vấn

Xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 5 dự kiến làm việc 23 ngày, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật; xem xét, cho ý kiến với 8 dự án luật, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Quốc hội cũng xem xét, ban hành 3 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Với số lượng lên đến 20 dự án, dự thảo được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận kỹ lưỡng. Đặc biệt, cần lưu ý bảo đảm tính công khai, minh bạch, chặt chẽ, không tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Quốc hội khoá XV khai mạc kỳ họp thứ 5. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội đã đề cập đến kết quả tăng trưởng kinh tế trong nước đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra, một số địa phương có mức tăng trưởng âm hoặc thấp so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, một số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô hoặc dừng hoạt động, kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Qua đó, đề xuất giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cho cả giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đặc biệt là báo cáo về kết quả giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện và quy định của pháp luật, các nguyên nhân khách quan, chủ quan; kiến nghị các giải pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc còn tồn đọng trong quản lý và sử dụng các nguồn lực trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện là ông Trần Hồng Hà. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 hồi tháng 1-2023, ông Trần Hồng Hà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với nhân sự của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ngày 16-5 vừa qua, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban đã có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu, một ngày sau khi Ban Chấp hành Trung ương thống nhất để ông thôi chức Ủy viên Trung ương khóa XIII.


Minh Chiến – Huy Thanh