Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tên tuổi, sự nghiệp của Người còn mãi với thời gian, với non sông, đất nước. Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam, thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc nhiều nơi trên thế giới.

Phong cách dân chủ

Di sản tinh thần vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trên các vấn đề cơ bản, đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về vấn đề đạo đức cách mạng; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và về xây dựng Đảng.

Bác Hồ thăm một đơn vị Bộ đội Phòng không bảo vệ thủ đô Hà Nội, ngày 25-9-1966. Ảnh: TTXVN

Nội hàm của đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Theo Bác, đạo đức là gốc của người cách mạng, là nguồn nuôi dưỡng, phát triển con người, là chỗ dựa giúp con người vững vàng trong mọi thử thách.

Phẩm chất cơ bản của đạo đức thể hiện ở các mối quan hệ. Với đất nước, dân tộc: trung với nước, hiếu với dân, là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Với con người: yêu thương, có nghĩa, có tình. Với mình: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Mở rộng quan hệ yêu thương đối với nhân loại là tinh thần quốc tế trong sáng.

Nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức theo Bác là: nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống và phải tu dưỡng suốt đời.

Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện ở mọi lĩnh vực từ suy nghĩ (tư duy) đến nói, viết (diễn đạt), trong làm việc, lãnh đạo, ứng xử, sinh hoạt… Quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phong cách mà chúng ta luôn ghi nhớ và thực hành là phong cách dân chủ, quần chúng, nêu gương.

Khát khao vươn tới

  • KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 – 19.5.2023): Hiến dâng trọn đời cho dân, cho nước

Là thành phố được vinh dự mang tên Người, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân luôn có niềm tự hào, lòng biết ơn, trách nhiệm và khát khao vươn tới, nhất là trong giai đoạn phát triển mới, nhiều cơ hội và cũng nhiều khó khăn, thách thức.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đang triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đang ra sức thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. 

Tình hình kinh tế thế giới có những biến động khó lường và có những ảnh hưởng bất lợi đối với TP HCM – nơi có độ mở lớn đối với kinh tế toàn cầu. Cùng với những nguyên nhân nội tại, những điểm nghẽn chậm tháo gỡ, những vụ việc tồn đọng chưa xử lý dứt điểm, những vấn đề mới phát sinh… khiến các chỉ số tăng trưởng kinh tế của TP HCM gần đây bị sụt giảm.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, nhiệm vụ, giải pháp trước mắt của TP HCM là chủ động phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách mang tính đột phá, thông qua một nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; cải cách hành chính, chuyển đổi số; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát giúp tháo gỡ nhanh những điểm nghẽn.

TP HCM nơi có nhiều tiềm năng, nguồn lực, nơi hội tụ tinh hoa lao động, sáng tạo, với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, với truyền thống kiên cường, năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM sẽ đối diện và xử lý tốt những vấn đề đặt ra. Việc gì thuộc thẩm quyền sẽ phải làm hết trách nhiệm, việc gì vượt thẩm quyền thì mạnh dạn đề xuất và phối hợp xử lý nhanh. 

  • Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa

  • Lãnh đạo TP HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đáp ứng đòi hỏi thực tiễn sinh động của TP HCM cũng là đáp ứng yêu cầu của phát triển không chỉ cho TP HCM. Sự chậm trễ sẽ đánh mất cơ hội và trở nên trì trệ. Sứ mệnh của đầu tàu luôn đòi hỏi phải tiến nhanh về phía trước.

TP HCM đang triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP HCM”. Đây được xem là việc làm thu hút sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP HCM nhằm cùng nhau tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, phát huy mạnh mẽ nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức. 

Trong quá trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấm thía tư tưởng phục vụ dân, tư tưởng đổi mới sáng tạo vì nước, vì dân. Theo Bác, “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân ta phải hết sức tránh”.


PHẠM PHƯƠNG THẢO – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM