Điểm chuẩn năm 2022 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cao nhất thuộc về ngành Công nghệ thông tin (chương trình đại trà) với 26,70 điểm. Trường có 14 ngành có điểm chuẩn từ 17.

Điểm chuẩn của 76 chương trình đào tạo tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cụ thể:

Điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng


Tin, ảnh: H. Lân