Ngày 29-9, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều chuyển 3 tổ trưởng Trạm CSGT Suối Tre ra khỏi lực lượng CSGT và thi hành kỷ luật đối với 7 tổ viên CSGT do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, tháng 8-2022, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập Tổ Thanh tra đặc biệt để phòng ngừa tiêu cực trong xử lý vi phạm hành chính, đăng ký phương tiện, tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Tổ Thanh tra có nhiệm vu phát hiện những cán bộ, chiến sĩ có hành vi vi phạm quy trình công tác, có tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; không xử lý những trường hợp vận chuyển hàng hoá vượt trọng tải, quá kích thước.

Qua kiểm tra, Tổ thanh tra phát hiện 3 tổ tuần tra của Trạm CSGT Suối Tre có sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự, an toàn giao thông.

Từ cơ sở đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm, điều chuyển khỏi lực lượng CSGT đối với 3 tổ trưởng và kỷ luật với hình thức khiển trách.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành kỷ luật hạ bậc thi đua năm 2022 đối với 7 tổ viên.


Uyên Châu