NGUYỄN THỊ BÉ (quận 12, TP HCM) hỏi: “Mẹ tôi 54 tuổi, đã đóng BHXH được 23 năm và có kết quả giám định sức khỏe bị suy giảm 82% sức lao động. Nay mẹ tôi muốn hưởng chế độ BHXH 1 lần có được không?”.

Ông TRẦN VĂN TRIỀU, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định các bệnh được hưởng chế độ BHXH 1 lần gồm: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Đối với trường hợp người tham gia BHXH có các bệnh, tật ngoài các bệnh nêu trên nhưng có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Như vậy, nếu mẹ bà bị suy giảm 82% sức lao động và không thể tự phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày thì được hưởng BHXH 1 lần.