Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

FrieslandCampina Professional: Ngành hàng giải pháp thực phẩm hàng đầu thế giới chính thức ra mắt tại Việt Nam

FrieslandCampina Professional: Ngành hàng giải pháp thực phẩm hàng đầu thế giới chính thức ra mắt tại Việt NamNgày 7-12, Tập đoàn FrieslandCampina chính thức giới thiệu FrieslandCampina Professional – ngành hàng giải pháp thực phẩm tại Việt Nam – trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022 diễn ra tại TP HCM.