Chiều 30-3, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì buổi giám sát UBND TP Thủ Đức và một số đơn vị liên quan về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì buổi giám sát.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, thông tin địa phương đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM thực hiện công tác giải quyết hồ sơ cấp GCN cho tổ chức và cá nhân tại 132 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Cụ thể, 6/132 dự án phát triển nhà ở thương mại đã được đưa vào sử dụng trước ngày 1-7-2014 (thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực) với 3.905 căn hộ/nhà ở cần phải cấp GCN. Trong đó, 2.863/3.905 căn được cấp GCN (đạt tỉ lệ 73,3%); còn khoảng 1.042 căn chưa được cấp GCN.

Đối với 126/132 dự án phát triển nhà ở thương mại đã được đưa vào sử dụng từ ngày 1-7-2014 đến nay, khoảng 68.009 căn cần phải cấp GCN. Trong đó, 30.216/68.009 căn đã được cấp GCN (đạt tỉ lệ 44,4%); còn khoảng 37.793 căn chưa được cấp GCN (chiếm tỉ lệ 55,6%).

Cũng theo ông Tứ, còn 14 dự chưa đủ điều kiện cấp giấy nhưng đây chưa phải là số chính thức, cần tiếp tục rà soát. 

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho hay việc chủ đầu tư chưa hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến việc cấp GCN.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, một số dự án thực hiện trước Luật Đất đai năm 2013 nhưng người nhận chuyển nhượng nhà, đất trong dự án vẫn chưa được cấp GCN, điều này gây nhiều bức xúc.

Trước ngày 1-7-2014, một số dự án lớn đã có quyết định thu hồi và tạm giao đất cho một chủ đầu tư để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính, tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính trong các dự án này.

Điều này dẫn đến các chủ đầu tư dự án thành phần mặc dù đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần đất trong phạm vi dự án của mình nhưng vẫn chưa được giao đất chính thức và cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng nhà, đất trong dự án.

Ngoài ra, một số dự án được giao đất theo Luật Đất đai năm 1993 nhưng chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên không thể lập thủ tục cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng nhà, đất trong dự án.

Đồng thời, trường hợp chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch, quy mô dự án sau khi được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với sự thay đổi đó thì người nhận chuyển nhượng nhà, đất trong dự án mới được cấp GCN.

“Tuy nhiên, việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung còn gặp nhiều vướng mắc và cần nhiều thời gian để các sở, ngành phối hợp xử lý theo quy định” – ông Nguyễn Hữu Anh Tứ nói.


QUỐC BẢO