Ngày 13-2, Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND Hậu Giang chủ trì cuộc họp hội đồng đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các đơn vị, sở, ngành trong tỉnh năm 2022.

Dựa theo Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh trực thuộc trung ương và của quốc gia”, Hậu Giang tổ chức chấm điểm, tổng kết theo 3 nhánh tổng hợp.

Theo đó, tổng hợp điểm đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tương đương có thang điểm 360: Sở Thông tin và Truyền thông (236,06 điểm); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (222,56 điểm); Sở Nội vụ (222,36 điểm), Sở Khoa học và Công nghệ (223,02 điểm) cùng được xếp hạng xuất sắc.

Tổng hợp điểm đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện, thị xã, thành phố gồm 7 chỉ số chính và 33 chỉ số thành phần: huyện Châu Thành A về nhất, xếp loại xuất sắc với 328,64/thang điểm 360.

Tổng hợp điểm đánh giá chỉ số chuyển đổi (DTI) khối ngành dọc gồm 5 chỉ số chính và 24 chỉ số thành phần: Chi cục thuế đạt 234,77/245; Bảo hiểm xã hội đạt 236,57/245.

Các chỉ số chính và chỉ số thành phần, nhiều cơ quan, đơn vị và các khối ngành thực hiện ở mức tốt. Tuy nhiên, điểm nghẽn một vài nơi lại nằm trong nhân lực chuyển đổi số; thậm chí có địa phương chỉ đạt 0/10 điểm chỉ tiêu kinh tế số.

Bà Hồ Thu Ánh phát biểu tại buổi họp

Bà Hồ Thu Ánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, chú trọng hơn những điểm yếu trong các chỉ tiêu; không chạy đua theo thành tích. Bà Thu Ánh còn đề nghị trong quý I này, tỉnh phải ban hành được bộ tiêu chí chuyển đổi số năm 2023 đồng thời khen thưởng những cơ quan, ban ngành làm tốt và đóng góp thiết thực trong công tác chuyển đổi số của tỉnh.


Tin – ảnh: HÀ LINH