Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Hello Group Inc. Công bố Kết quả Tài chính Chưa được Kiểm toán cho Quý 2 năm 2023

BEIJING, 31 tháng 8 năm 2023 – Hello Group Inc. (NASDAQ: MOMO) (“Hello Group” hoặc “Công ty”), một nền tảng giải trí xã hội di động hàng đầu ở Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý II năm 2023.

Những điểm nổi bật trong quý II năm 2023

 • Doanh thu thuần tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.137,7 triệu NDT (432,7 triệu USD*) trong quý II năm 2023.
 • Lợi nhuận thuần phân bổ cho Hello Group Inc. tăng lên 568,4 triệu NDT (78,4 triệu USD) trong quý II năm 2023, từ 345,6 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận thuần không GAAP phân bổ cho Hello Group Inc. (ghi chú 1) tăng lên 632,1 triệu NDT (87,2 triệu USD) trong quý II năm 2023, từ 463,5 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lãi ròng pha loãng trên mỗi Chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS”) là 2,82 NDT (0,39 USD) trong quý II năm 2023, so với 1,68 NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lãi ròng pha loãng trên mỗi ADS không GAAP (ghi chú 1) là 3,14 NDT (0,43 USD) trong quý II năm 2023, so với 2,22 NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Số người dùng hoạt động hàng tháng (“MAU”) trên ứng dụng Tantan là 17,3 triệu vào tháng 6 năm 2023, so với 24,8 triệu vào tháng 6 năm 2022.
 • Đối với ứng dụng Momo, tổng số người dùng trả phí là 7,9 triệu cho quý II năm 2023, so với 8,6 triệu cùng kỳ năm ngoái. Tantan có 1,4 triệu người dùng trả phí cho quý II năm 2023 so với 2,2 triệu cùng kỳ năm ngoái.

Những điểm nổi bật trong nửa đầu năm 2023

 • Doanh thu thuần giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.956,5 triệu NDT (821,4 triệu USD) cho nửa đầu năm 2023.
 • Lợi nhuận thuần phân bổ cho Hello Group Inc. là 958,7 triệu NDT (132,2 triệu USD) cho nửa đầu năm 2023, so với 635,5 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận thuần không GAAP phân bổ cho Hello Group Inc. (ghi chú 1) là 1.104,1 triệu NDT (152,3 triệu USD) cho nửa đầu năm 2023, so với 862,0 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lãi ròng pha loãng trên mỗi ADS là 4,78 NDT (0,66 USD) cho nửa đầu năm 2023, so với 3,11 NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lãi ròng pha loãng trên mỗi ADS không GAAP (ghi chú 1) là 5,49 NDT (0,76 USD) cho nửa đầu năm 2023, so với 4,16 NDT cùng kỳ năm 2022.

“Chúng tôi đã đạt được kết quả tốt trong quý II, với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và tiến triển tốt trong việc thực hiện các ưu tiên chiến lược khác nhau của chúng tôi.” Ông Yan Tang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hello Group bình luận.

“Gần đây, chúng tôi đã kỷ niệm 12 năm thành lập Momo. Tôi rất vui khi thấy chúng tôi đã phát triển từ một ứng dụng đơn chức năng thành một công ty niêm yết đa thương hiệu với sự hiện diện ở một số quốc gia và khu vực. Trong quý II, chúng tôi đạt được mức tăng trưởng doanh thu năm sau cao hơn năm trước lần đầu tiên kể từ đầu đại dịch ba năm trước, nhờ ổn định và phục hồi của ngành kinh doanh chủ lực của Momo. Lợi nhuận của toàn Tập đoàn được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và quý trước, chủ yếu nhờ các sáng kiến kiểm soát chi phí hiệu quả của chúng tôi, dẫn đến điểm hòa vốn của Tantan và hiệu suất ổn định của Momo.” Ông Sichuan Zhang, Giám đốc điều hành của Hello Group bình luận.

Kết quả tài chính quý II năm 2023

Doanh thu thuần

Tổng doanh thu thuần đạt 3.137,7 triệu NDT (432,7 triệu USD) trong quý II năm 2023, tăng 0,9% so với 3.110,4 triệu NDT trong quý II năm 2022.

Doanh thu dịch vụ video trực tiếp đạt 1.588,8 triệu NDT (219,1 triệu USD) trong quý II năm 2023, tăng 4,5% so với 1.520,0 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng chủ yếu do tăng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả phí (“ARPPU”) nhờ các sự kiện và tính năng trò chơi hóa mới.

Doanh thu dịch vụ gia tăng giá trị chủ yếu bao gồm doanh thu quà tặng ảo và doanh thu đăng ký thành viên. Tổng doanh thu dịch vụ gia tăng giá trị đạt 1.499,5 triệu NDT (206,8 triệu USD) trong quý II năm 2023, giảm 2,4% so với 1.536,4 triệu NDT cùng kỳ năm 2022. Sự giảm chủ yếu do số lượng người dùng trả phí của Momo và Tantan giảm, tạo áp lực lên doanh thu dịch vụ gia tăng giá trị của các ứng dụng tương ứng. Tuy nhiên, sự giảm này được bù đắp một phần bởi tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh chóng từ các ứng dụng độc lập mới.

Doanh thu tiếp thị di động đạt 37,0 triệu NDT (5,1 triệu USD) trong quý II năm 2023, tăng 3,0% so với 35,9 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu trò chơi di động đạt 2,6 triệu NDT (0,4 triệu USD) trong quý II năm 2023, giảm 84,8% so với 17,2 triệu NDT trong quý II năm 2022. Sự giảm doanh thu trò chơi di động chủ yếu do quyết định chiến lược của Công ty nhằm thoái lui khỏi kinh doanh phân phối trò chơi.

Doanh thu thuần từ phân khúc Momo tăng từ 2.779,5 triệu NDT trong quý II năm 2022 lên 2.816,6 triệu NDT (388,4 triệu USD) trong quý II năm 2023, chủ yếu do tăng doanh thu thuần từ dịch vụ video trực tiếp và các ứng dụng độc lập mới. Sự tăng trưởng hoàn toàn bù đắp sự giảm dịch vụ gia tăng giá trị trên ứng dụng Momo. Doanh thu thuần từ phân khúc Tantan giảm từ 330,8 triệ