Lễ cưới tập thể ấm áp cho 100 đôi uyên ương


Quỳnh Trâm – Duy Phú – Minh Diễm