Kinh ngạc cụ bà 75 tuổi nâng tạ hàng chục kí mỗi ngày


Thanh Long