Chiều 5-6, nguồn tin cho biết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thống nhất kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nay Phi La – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố quyết định kỷ luật này trong cuộc họp cùng ngày.

Ông Nay Phi La chịu trách nhiệm trong việc Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 bị thi hành kỷ luật. 

Ông La cũng chịu trách nhiệm là người đứng đầu tại Sở Y tế về việc để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện các gói thầu mua sắm tài sản, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế và chịu trách nhiệm trong việc để một số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý.

Vi phạm của ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả, tạo dư luận không tốt

Khuyết điểm, vi phạm của ông Nay Phi La tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, ngành y tế tỉnh nên phải xem xét kỷ luật.

  • Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Liên quan đến các vi phạm tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Trung Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và ông Ninh Tiên Hoàng – Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài Chính, Sở Y tế Đắk Lắk, cũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không để tái phạm.


Cao Nguyên