Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2022), sáng 1-9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Lời thề Độc lập, xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong sáng 1-9, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội… đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN):

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ ngành và đoàn thể vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Bộ Ngoại giao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


B.T.V