Theo thông tin tại đại hội, tổng tài sản cuối năm 2022 của ngân hàng đạt 728.532 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2021 và vượt 4,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 22.729 tỉ đồng, tăng 37,5% và vượt 12% kế hoạch.

Theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, MBBank có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu trong năm nay. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại của MB sau khi trích các quỹ là 12.151 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế để lại luỹ kế (bao gồm lợi nhuận để lại các năm trước) là 13.261 tỉ đồng.

Ngân hàng dự kiến dùng 9.068 tỉ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Trong đó, 6.801 tỉ đồng dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15%. Bên cạnh đó, 2.266 tỉ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt, tương đương tỷ lệ 5%.

Theo lãnh đạo MBBank, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 15% sẽ giúp vốn điều lệ của ngân hàng này tăng thêm 6.801 tỉ đồng. Số cổ phiếu phát hành là hơn 680 triệu đơn vị, thực hiện trong năm 2023.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến tăng thêm 1.542 tỉ đồng cho vốn điều lệ từ việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận. Vốn điều lệ dự kiến của MB sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2023 là 53.683 tỉ đồng.

Số vốn tăng thêm (8.343 tỉ đồng) sẽ chủ yếu được sử dụng cho đầu tư tăng năng lực (7.088 tỷ đồng đầu tư hệ thống, giải pháo công nghệ, đầu tư trụ sở tại khu vực TP HCM và địa bàn trọng điểm,…), đồng thời bổ sung vốn đầu tư kinh doanh (1.255 tỉ đồng).

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 15% so với năm 2022, đạt 26.138 tỉ đồng. Tổng tài sản tăng khoảng 14%, tỉ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 2%, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10-15% trong năm 2024….

Hơn 1.000 cổ đông tham dự

Với khoảng 1.000 cổ đông tham dự, đây là một trong những ngân hàng có lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiều nhất. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay của MB đều được ngân hàng tặng phong bì tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng/cổ đông.


D.Châu