Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Licogi 166 (Licogi 166- mã LCS) vừa công bố nghị quyết tạm ngừng kinh doanh 1 năm (từ 15-3-2023 đến ngày 14-3-2024), vì lý do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.

HĐQT Licogi 166 cho biết tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức. Việc tạm ngừng kinh doanh đã nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Licogi 166. Đồng thời, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông đã thông qua việc tạm dừng hoạt động của công ty, cũng như thực hiện việc thanh lý các tài sản, thu hồi công nợ để trả nợ lương, nợ ngân hàng, nợ cá nhân và nợ các nhà cung cấp.

Website của Công ty Licogi 166

Theo lãnh đạo Licogi 166, công ty không có khả năng hoạt động, người lao động đã nghỉ việc nên không thể triển khai được hoạt động kinh doanh. Quy mô nhỏ, Licogi 166 đã gặp khó khăn từ 2019 vì không có việc, ít dự án và tài chính khó khăn. Một số dự án triển khai thì vướng mắc pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng từ chủ đầu tư vì vậy công trình tồn đọng kéo dài… Cộng với 2 năm đại dịch khiến hoạt động công ty trì trệ, khánh kiệt và nợ ngân hàng đã bị sang nợ xấu từ 7-2021. Cũng từ đó, công ty đã dừng hợp đồng đã ký với đối tác cho đơn vị khác… nhân sự công ty nghỉ việc, lãnh đạo cũng lần lượt từ nhiệm..

Kết quả năm 2022, Licogi 166 ghi nhận doanh thu gần 3,4 tỉ đồng, chỉ thực hiện vỏn vẹn 4% kế hoạch và lỗ trước thuế hơn 98 tỉ đồng, trong khi năm 2021 con số này là 67 tỉ đồng.

Cổ phiếu LCS của Licogi 166 cũng đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đình chỉ giao dịch từ tháng 8-2022 vì chậm chậm nộp báo cáo tài chính 2021 và chưa nộp báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất bán niên 2022 soát xét quá thời gian quy định.


S. Nhung