Sáng 26-12, Sở Lao động – Thương binh – xã hội TP Hải Phòng có thông tin về tình hình tiền lương của người lao động năm 2022 và dự kiến thưởng Tết năm 2023.

Qua tổng hợp báo cáo dự kiến thưởng Tết dương lịch của 883 doanh nghiệp và báo cáo dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của 928 doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp đều có mức thưởng cho người lao động với tỉ lệ dao động từ 100-130% so với năm trước.

Theo đó, mức thưởng bình quân đối với người lao động trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là trên 8,3 triệu đồng, tăng hơn một triệu đồng so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Về tiền lương bình quân chung năm 2022 đạt khoảng 8,045 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,08% so với năm 2021.

Mức thưởng Tết dương lịch, ở loại hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, cá nhân được thưởng cao nhất đạt 24,5 triệu đồng, thuộc về một công ty trong lĩnh vực xăng dầu.

Đối với loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, thưởng cao nhất đạt 35,8 triệu đồng. Loại hình doanh nghiệp dân doanh là 42 triệu đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 37,2 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với loại hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước cao nhất là 115,1 triệu đồng.

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước cao nhất đạt 105 triệu đồng. Loại hình doanh nghiệp dân doanh đạt 80 triệu đồng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thưởng cá nhân cao nhất đạt 154,5 triệu đồng.

Ngược lại, mức thưởng Tết 2023 thấp nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp có dự kiến thưởng là 100.000 đồng.


Tr.Đức