Người dân TP HCM thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang


Quỳnh Trâm – Ngọc Lý