Ngày 22-5, Tuần lễ khoa học công nghệ và sáng tạo ngành cấp nước năm 2023 khai mạc.

Sự kiện diễn ra với nhiều hội thảo như ứng dụng Chat GPT trong dịch vụ khách hàng ngành cấp nước; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành cấp nước; hay chương trình Sawaco Talk phát sóng trực tiếp giới thiệu các sự kiện nổi bật, các giải pháp, sáng kiến tham gia triển lãm trong tuần lễ khoa học…

Hội thảo Ứng dụng Chat GPT trong ngành cấp nước diễn ra sáng 22-5

Một số sáng kiến, mô hình giải pháp hay của các đơn vị cấp nước được giới thiệu như: Thiết bị quan trắc độc chất trong nước bằng cảm biến sinh học; bộ điều khiển áp lực tự động; ứng dụng hệ thống contact center trong việc vận hành quản lý và chăm sóc khách hàng; mô hình đồng hồ nước thông minh; giải pháp thu thập mã định danh khách hàng phục vụ cho công tác dịch vụ khách hàng, xây dựng mô hình nhóm xe ứng phó nhanh sự cố khẩn cấp trên mạng lưới cấp nước…

Các đơn vị tham quan các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới trong quản lý chất lượng nước

Ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ SAWACO, cho biết Tuần lễ khoa học công nghệ và sáng tạo là hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đẩy mạnh hiệu quả hoạt động ngành cấp nước phù hợp với xu hướng phát triển mới.

  • SAWACO tham dự “Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2022”

  • SAWACO hướng đến xây dựng hệ thống cấp nước thông minh

“Qua hoạt động của Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2023, chúng tôi kỳ vọng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại các đơn vị sẽ có những bước chuyển biến tích cực hơn để có thêm nhiều mô hình hay, giải pháp tốt ứng dụng hiệu quả vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tại SAWACO và các đơn vị bạn” –  ông Giang nói.

Tuần lễ khoa học công nghệ và sáng tạo ngành cấp nước năm 2023 diễn ra đến ngày 25-5.


THU HỒNG