Theo đó, ngày 27- 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 28 và 29-6, thí sinh dự thi các môn và 30-6 là ngày thi dự phòng.

Bộ GD-ĐT ngày 1-3 công bố kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30-6

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ có sự tăng cường hợp lý vài nội dung liên quan vận dụng thực tiễn ở một số môn.

Việc này nhằm từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp mục tiêu, yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi; tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi. Cùng với các đoàn kiểm tra của bộ, đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi tại địa phương để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

Bộ GD-ĐT dự kiến tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi. Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao. Lưu ý: Thí sinh tuyệt đối không được sử dụng điện thoại hoặc những vật dụng bị cấm không được mang vào phòng thi và tuân thủ quy định, hướng dẫn của hội đồng thi, nhất là mang vật dụng cá nhân, tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi tại đúng địa điểm do hội đồng thi quy định. Cảnh báo cho thí sinh trong phòng thi về những thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận thi cử.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong chỉ đạo tổ chức thi. Trong đó, đề nghị các địa phương chủ động thực hiện các công việc theo quy định tổ chức kỳ thi theo đúng tinh thần chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Chú trọng việc lựa chọn cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi (nhất là với các khâu trọng yếu như in sao đề thi, coi thi, chấm thi…). Bố trí các điểm thi vừa thuận lợi cho thí sinh dự thi vừa bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc; rà soát, bổ sung các điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, vật tư đáp ứng yêu cầu tổ chức thi.

Năm nay, Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho đối tượng là thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023. Riêng thí sinh là người học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển (thí sinh tự do), thì đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD-ĐT quy định.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT đang được Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung, xin ý kiến các chuyên gia… về một số nội dung mang tính kỹ thuật.


Yến Anh