VIDEO: Ông Tề Trí Dũng bàng hoàng khi gây thất thoát hơn 127 tỉ đồng


Thực hiện: HUẾ XUÂN – NGỌC LÝ