Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Các tác phẩm thuộc thể loại bài viết, âm thanh, hình ảnh. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1-2 đến hết ngày 31-7-2023. Địa chỉ nhận tác phẩm ở cấp trung ương: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Email: thiviet35hcma@gmail.com. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10-2023. 


B.Trân