Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Tầm quan trọng của Công bằng Kỹ thuật số

Trùng với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Tuần lễ Khí hậu New York, TIME đã tổ chức một cuộc thảo luận giữa Jessica Sibley, Giám đốc điều hành TIME và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Verizon Hans Vestberg tập trung vào cách các cá nhân và công ty có thể giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.

“Ý tưởng về công bằng rất quan trọng vì nếu bạn không tiếp cận được thông tin, bạn sẽ không thể đưa ra quyết định sáng suốt”, Vestberg nói trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. “Nếu bạn không tiếp cận được thông tin, bạn sẽ không thể giúp định hình tương lai của thế giới mà chúng ta đang sống. Và vì vậy điều này rất quan trọng đối với chúng tôi.”