Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 123 sổ BHXH tự nguyện; 43 thẻ BHYT cho học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Đang và 92 thẻ BHYT hộ gia đình cho các trường hợp khó khăn, với tổng số tiền 162,7 triệu đồng.

Đại diện BHXH quận 3, TP HCM trao sổ BHXH tự nguyện cho người dân

Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” do BHXH Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo chưa tham gia BHXH hay không có điều kiện tham gia BHYT. Hưởng ứng chương trình, từ năm 2022 đến nay, qua vận động doanh nghiệp, nhà tài trợ, các đơn vị thuộc BHXH TP HCM đã trao tặng 1.795 sổ BHXH và 16.679 thẻ BHYT đến người dân khó khăn.


Tin-ảnh: M.Chi