Ngày 15-2, thông tin từ Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết kết luận thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 9 chi nhánh trong việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai, Luật Ngân sách trên địa bàn tỉnh.

 Từ loạt sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Bình Phước đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện và chỉ đạo các chi nhánh xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước phải nộp số tiền hơn 959 triệu đồng, 9 chi nhánh nộp số tiền gần 9,1 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Trước đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra trách nhiệm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố về các nhiệm vụ trọng tâm từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-1-2021. Kết quả thanh tra đã chỉ ra nhiều sai sót.

Người dân đến làm hồ sơ đất đai tại bộ phận 1 cửa huyện Lộc Ninh

Cụ thể, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước đã thực hiện nhiều khoản chi không đúng quy định, như: chi khoán lương 50% theo giá trị hợp đồng đối với công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai cho Đội Đo đạc bản đồ với số tiền hơn 2,27 tỉ đồng; hỗ trợ tiền phụ cấp nhiên liệu cho vận chuyển hồ sơ hơn 694 triệu đồng; chi hơn 112 triệu đồng cho công tác xác định giá thuê 5 năm mà không có hóa đơn, chứng từ… Các khuyết điểm, thiếu sót trên thuộc về Giám đốc và Kế toán trưởng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước.

Đối với 9 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị, thành phố, có 4 đơn vị (Bù Gia Mập, Hớn Quản, Bù Đốp và thị xã Bình Long) thu tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tăng 10% và hạch toán nộp thuế theo tỷ lệ 5% trên tổng doanh thu là không đúng quy định. Tổng số tiền thu thừa là 4,4 tỉ đồng.

3 đơn vị (Phú Riềng, Bù Đăng và Bù Gia Mập) thu thiếu tiền đối với trường hợp chỉ thực hiện, thẩm định bản trích đo địa chính do người sử dụng đất lập mà chưa có ý kiến thẩm định của cơ quan Tài nguyên – Môi trường, không đúng định mức 25%/hồ sơ, với số tiền hơn 752 triệu đồng. 

Ba đơn vị (Bù Đăng, Lộc Ninh và thị xã Phước Long) không mở sổ kế toán ghi chép hằng ngày các khoản thu theo quy định.

Một số chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị, thành phố lập báo cáo tài chính năm hạch toán không đúng đối với doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động; chi một số khoản không đúng quy định với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Các đơn vị này đã kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định, dẫn đến nộp thiếu hơn 1 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh Bình Phước nhận định, các khuyết điểm, thiếu sót thuộc về giám đốc và kế toán trưởng 9 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị, thành phố.


Thảo Nguyễn