Giới trẻ Sài Gòn ngồi “cà phê bệt” xuyên đêm


Quỳnh Trâm – Ngọc Lý