Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP HCM trong lĩnh vực y tế.

Một số bệnh viện công xuống cấp, chật hẹp, nếu hợp tác y tế công tư sẽ giảm tình trạng quá tải, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Nội dung văn bản cho biết hiện trên địa bàn TP HCM có tổng cộng 128 bệnh viện đang hoạt động, với chỉ số giường bệnh là 42 giường/10.000 dân. Nếu so với nhu cầu khám chữa bệnh cho khu vực và so sánh với chỉ số giường bệnh tại các nước phát triển thì chỉ số giường bệnh của TP  HCM còn thấp. Một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của TP gặp khó khăn trong phát triển thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu do cơ sở hạ tầng quá chật hẹp, xuống cấp, kinh phí hạn hẹp.

Để có thể thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao cho TP HCM tại Nghị quyết 31, xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, hướng tới mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khoẻ khu vực ASEAN, bên cạnh việc tiếp tục ưu tiên đầu tư ngân sách cho y tế, Sở Y tế kiến nghị được quyền quyết định một số cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội, nhất là hệ thống y tế tư nhân tham gia phát triển thêm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa kỹ thuật cao.

Cụ thể, cần có cơ chế, chính sách cho TP HCM giao đất để hệ thống y tế tư nhân tham gia xây dựng thêm các bệnh viện mới. Đặc biệt, ưu tiên cho các chuyên khoa hiện quá tải tại các bệnh viện công lập với quy mô từ 300-500 giường/bệnh viện.

Bên cạnh đó, đề án “Hình thành Trung tâm Tầm soát và chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao” cũng cần kêu gọi tư nhân tham gia đầu tư để sớm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân trong khu vực. TP HCM cũng cần xây dựng thêm nhiều khu dưỡng lão phức hợp chăm sóc điều trị cho người cao tuổi, những trung tâm phục hồi chức năng bằng công nghệ cao…; cần có cơ chế, chính sách để TP triển khai hợp tác công – tư trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế TP HCM cho biết hiện việc thành lập thêm cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TP vừa góp phần giảm tải và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, vừa tạo thêm nguồn thu cho các bệnh viện công lập và giữ chân các bác sĩ giỏi.

Sở Y tế cho rằng trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, cần huy động tư nhân tham gia với hình thức hợp tác công tư (tư nhân xây dựng cơ sở mới tại một vị trí khác – cơ sở 2, bệnh viện công cung cấp nhân sự chuyên môn, thương hiệu bệnh viện) và mong muốn được quyền quy định một số cơ chế, chính sách theo loại hình hợp tác này. Cùng với đó, mong muốn TP cần nghiên cứu thêm cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chuyên môn (bác sĩ, điều dưỡng) từ nước ngoài tham gia cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh.


Liên Anh