Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Trung tướng Tô Ân Xô: Vừa khởi tố thêm một số bị can liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Trung tướng Tô Ân Xô: Vừa khởi tố thêm một số bị can liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng(NLĐO) – Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc