TS Trần Việt Anh (thứ 2, bên phải qua), đại diện Trường ĐH Hùng Vương TP HCM nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Mục đích chính của kiểm định chất lượng đào tạo là nhằm bảo đảm đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền lợi cho người học.

Việc kiểm định chất lượng đào tạo giúp người học, phụ huynh hoặc tổ chức, cơ quan lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp để người học tham gia học tập theo đúng nhu cầu, mục tiêu cần được đào tạo. Hoạt động này cũng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về chất lượng đào tạo, góp phần minh bạch thông tin về chất lượng đào tạo.

TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TP HCM, cho biết trường đang triển khai kiểm định 5 chương trình đào tạo trong số 11 chương trình đào tạo của trường.

Cũng tại sự kiện này, Trường ĐH Hùng Vương ký hợp tác với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn TP ở các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, sản xuất- kinh doanh nhằm đảm bảo về cơ hội thực tập, việc làmcho sinh viên sau khi tốt nghiệp.


Huy Lân