UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên và UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức về việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan và các địa phương (gọi tắt là lãnh đạo các đơn vị, địa phương) nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không bảo đảm an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng trật tự đô thị xử lý hàng quán lấn chiếm vỉa hè

Theo đó, lãnh đạo các đơn vị, địa phương để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không bảo đảm an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn phụ trách sẽ bị xử lý trách nhiệm.

  • Cho thuê vỉa hè

Tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, lãnh đạo các đơn vị, địa phương bị hạ một mức xếp loại khi thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý. Tối đa mức xếp loại là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đối với trường hợp nghiêm trọng thì xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Đồng thời, thực hiện trình tự xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và phải có hình thức kỷ luật nghiêm minh. 

Văn bản cũng nêu rõ trong trường hợp cần thiết, Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông TP HCM thực hiện lấy ý kiến của Công an Thành phố, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan về xác định trách nhiệm, hành vi và mức độ nghiêm trọng của các hành vi quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Đây sẽ là cơ sở để xem xét đánh giá, tổ chức kiểm điểm theo đúng quy định. 


Lê Vĩnh – Phan Anh