VIDEO: Bà cụ dành cả đời cưu mang những bé mèo hoang


Thực hiện: NGUYỄN HUỲNH