VIDEO: Những manh mối cần làm rõ trong vụ án phân xác ở Bình Dương


Thực hiện: Thảo Nguyễn – Ngọc Lý – Huế Xuân