Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Giá cổ phiếu Ngân hàng HDFC giảm mạnh sau khi Nomura hạ xếp hạng

HDFC Bank

Công ty chứng khoán Nomura đã hạ xếp hạng Ngân hàng tư nhân ảnh hưởng nhất Ấn Độ, HDFC Ltd. Nó đã cắt mục tiêu giá trước đó, cung cấp tiềm năng tăng trên mức đóng cửa.

Mumbai, Maharashtra 20 Tháng 9, 2023 – Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ, HDFC bank đã bị hạ xếp hạng bởi công ty chứng khoán Nomura. Nó đã bị hạ xếp hạng xuống trung lập so với mức mua trước đây. Công ty cũng đã cắt giảm mục tiêu giá của ngân hàng xuống 1.800 Rs từ 1.970 Rs trước đó. Tuy nhiên, mục tiêu giá này đang thúc đẩy một khả năng tăng 10,5% từ mức đóng cửa thứ Hai. Nomura, công ty đã trích dẫn bốn bất ngờ tiêu cực cho ngân hàng sau thương vụ sáp nhập lớn HDFC Bank-HDFC.

Thứ nhất, các điều chỉnh giá trị ròng đã tạo ra tác động tiêu cực 4% lên tỷ suất lợi nhuận năm tài chính 2024 của ngân hàng. Vì lý do này, Nomura đã quyết định cắt giảm 5% đến 9% Lãi trên cổ phiếu (EPS) của HDFC Bank trong năm tài chính 2024-2026. Ước tính giá trị sổ sách cho cổ phiếu sẽ là 7% trong cùng thời gian đó. Thứ hai, các ước tính lợi nhuận ròng lãi suất (NIM) cũng đã bị cắt giảm vì thanh khoản dư thừa cần được xử lý cẩn thận để điều chỉnh kế toán. Nomura dự kiến áp lực NIM sẽ tác động trong 2 hoặc 3 quý tới. Công ty chứng khoán đã cắt giảm ước tính NIM 25 điểm cơ bản vào năm 2024 cũng như 15-20 điểm cơ bản trong năm tài chính 2025-2026.

Thứ ba, Nomura hy vọng xây dựng tỷ lệ chi phí/thu nhập ở mức 40% cho năm tài chính 2024, trước đây là 38%. Bây giờ, nó dự đoán mức 39%-40% cho những năm tới. Cuối cùng, Ngân hàng HDFC tư nhân đề cập trong một cuộc họp phân tích gần đây rằng tỷ lệ nợ xấu gộp không cá nhân của ngân hàng đã tăng mạnh từ 2,9% lên 6,7% từ tháng 3 đến tháng 6. Bây giờ ngân hàng dự kiến Lợi nhuận trên tổng tài sản (RoA) ở mức 1,9% – 2%. Tuy nhiên, Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (RoE) có thể giảm xuống 16% so với 17,2% vào tháng 6.

Cổ phiếu của HDFC hiện đang giao dịch thấp hơn 3% ở mức 1.580 sau khi giảm 2% diễn ra vào thứ Hai. Nó cũng hoạt động kém trong chỉ số Nifty 50 năm 2023. Cổ phiếu của ngân hàng hiện đang đóng góp hơn 110 điểm cho đà giảm của Nifty 50.

Liên hệ truyền thông

Daniel Martin

dm3805508@gmail.com

Nguồn: Daniel Martin