Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Curaleaf công bố đề xuất chào bán cổ phiếu có quyền biểu quyết thứ cấp

/KHÔNG ĐỂ PHÂN PHỐI CHO CÁC DỊCH VỤ TIN TỨC HOA KỲ HOẶC ĐỂ PHỔ BIẾN Ở HOA KỲ/

NEW YORK, 27 tháng 9 năm 2023 /CNW/ – Curaleaf Holdings, Inc. (CSE: CURA) (OTCQX: CURLF) (“Curaleaf” hoặc “Công ty”), nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm tiêu dùng cannabis tại Hoa Kỳ, hôm nay thông báo bắt đầu chào bán cổ phiếu có quyền biểu quyết thứ cấp (các “Chứng khoán được Chào bán”) của Công ty.

Các Chứng khoán được Chào bán sẽ được chào bán tại mỗi Tỉnh của Canada, ngoại trừ Québec, theo phụ lục bản cáo bạch cơ sở của Công ty có ngày 30 tháng 12 năm 2022 (“Bản cáo bạch”) và tại Hoa Kỳ trên cơ sở đặt riêng cho “nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện” theo miễn trừ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (“Luật Chứng khoán Hoa Kỳ”), và luật chứng khoán tiểu bang áp dụng. Dự kiến phụ lục bản cáo bạch sẽ được nộp vào ngày 28 tháng 9 năm 2023.

Dự kiến đợt Chào bán sẽ được định giá trong bối cảnh thị trường, với các điều khoản cuối cùng của đợt Chào bán sẽ được xác định tại thời điểm định giá. Không thể đảm bảo liệu đợt Chào bán có thể hoàn thành hay không, hoặc về thời điểm hoặc quy mô thực tế của đợt Chào bán. Việc đóng đợt Chào bán sẽ tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện thông lệ khác, bao gồm các yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Canada.

Canaccord Genuity đang đóng vai trò là nhà đầu tư duy nhất và ngân hàng thực hiện đợt Chào bán.

Công ty thực hiện đợt Chào bán: (i) để đáp ứng điều kiện bắt buộc cho việc niêm yết tiềm năng cổ phiếu có quyền biểu quyết thứ cấp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (“TSX”) và dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt Chào bán để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của hoạt động kinh doanh quốc tế do Curaleaf Holdings International điều hành; và (ii) cho các mục đích tổng thể của Công ty.

Bản sao của Bản cáo bạch, sau khi nộp, có thể được lấy trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca dưới hồ sơ của Công ty và từ Canaccord Genuity Corp., 40 Temperance Street, Suite 2100, Toronto, ON M5H 0B4. Bản cáo bạch sẽ chứa thông tin chi tiết quan trọng về Công ty và đợt Chào bán đề xuất. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc Bản cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp dưới hồ sơ phát hành viên của mình trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Không có cơ quan quản lý chứng khoán nào đã phê duyệt hoặc không phê duyệt nội dung của thông cáo báo chí này. Các Chứng khoán được Chào bán chưa và sẽ không được đăng ký theo Luật Chứng khoán Hoa Kỳ hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, các Chứng khoán được Chào bán không được chào bán hoặc bán trong Hoa Kỳ hoặc cho hoặc vì lợi ích của các cá nhân Hoa Kỳ (như định nghĩa trong Quy định S theo Luật Chứng khoán Hoa Kỳ) trừ khi được đăng ký theo Luật Chứng khoán Hoa Kỳ và luật chứng khoán tiểu bang áp dụng hoặc theo các miễn trừ đăng ký của Luật Chứng khoán Hoa Kỳ và luật chứng khoán tiểu bang áp dụng. Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc lôi kéo đề nghị mua cũng như không có bất kỳ giao dịch bán chứng khoán của Công ty nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc đề nghị, lôi kéo hoặc bán đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Giới thiệu về Curaleaf Holdings, Inc.

Curaleaf là nhà cung cấp sản phẩm tiêu dùng cannabis hàng đầu quốc tế với sứ mệnh nâng cao cuộc sống bằng cách trồng trọt, chia sẻ và ăn mừng sức mạnh của cây cần sa. Là một công ty cannabis tăng trưởng cao được biết đến với chất lượng, chuyên môn và độ tin cậy, Công ty và các thương hiệu của mình, bao gồm Curaleaf, Select và Grassroots, cung cấp dịch vụ hàng đầu ngành, lựa chọn sản phẩm và khả năng tiếp cận trên các thị trường y tế và sử dụng người lớn. Tại Hoa Kỳ, Curaleaf hiện hoạt động tại 19 bang với 152 nhà thuốc, và có gần 5.500 nhân viên. Curaleaf International là công ty cannabis được tích hợp dọc lớn nhất Châu Âu với mạng lưới cung ứng và phân phối độc đáo trên toàn thị trường châu Âu, kết hợp khoa học và nghiên cứu tiên tiến với trồng trọt, chiết xuất và sản xuất hiện đại. Curaleaf được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Canada dưới ký hiệu CURA và giao dịch trên thị trường OTCQX dưới ký hiệu CURLF. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://ir.curaleaf.com.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai theo nghĩa của các luật chứng khoán hiện hành (gọi chung là “tuyên bố hướng tới tương lai”). Các tuyên bố này liên quan đến các sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử có thể là các tuyên bố hướng tới tương lai hoặc thông tin hướng tới tương lai. Nói chung, các tuyên bố và thông tin hướng tới tương lai có thể được xác định bằng cách sử dụng các thuật ngữ hướng tới tương lai như “kế hoạch”, “mong đợi” hoặc “đề xuất”, “dự kiến” hoặc “tin tưởng”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “dự định”, “dự kiến”, hoặc các biến thể của các từ và cụm từ đó, hoặc bằng cách nêu rõ các hành động, sự kiện hoặc kết quả “có thể”, “sẽ”, “có thể”, “sẽ” hoặc “nên” xảy ra hoặc đạt được. Các vấn đề được đề cập bao gồm, trong số các vấn đề khác, các tuyên bố liên quan đến quy mô, việc hoàn thành và s